DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.03.2009 17:42:19 

info o dieslových lokomotivách

710‚ 725‚ 726‚ 735

710 (T 334.0)

Sériová výroba třínápravových lokomotiv pro lehkou posunovací traťovou službu T 334.0 byla zahájena v roce 1961. Lokomotiva je kapotovaná s vyvýšenou kabinou s diagonálními stanovišti a bočními vstupy. V přední kapotě je uložen motor 12 V 170 DR a dvouměničová převodovka ČKD rypu H 350 Lr se zabudovanou s mechanickou reverzací a redukcí, která umožňuje změnu rozsahu jízdních rychlostí ze 60 km/h při traťovém režimu na 30 km/h při posunovacím režimu. Na dvojkolí, pevně uložená v hlavním rámu, se výkon přenáší kloubovými hřídeli přes tandemově uspořádané nápravové převodovky. V zadní kapotě je uložen chladicí blok s elektricky poháněným ventilátorem, vzduchojemy a naftová nádrž.

   Celkem bylo od roku 1966 v ČKD vyrobeno ve čtyřech sériích 325 lokomotiv T 334.0. ČSD dostaly z výroby celkem 89 strojů, průmysl v ČSSR 159, zbývající lokomotivy byly exporovány. V roce 1966 byla výroba T 334.0 předána do SMZ v Dubnici nad Váhom, kde do roku 1968 vyrobili 120 strojů pro průmysl v ČSSR, ČSD a export. V letech 1969 až 1973 se pak řada T 334.0 vyráběla v TSM v Martině. V roce 1988 dostaly zbývající T334.0 novou řadu 710, která je od raku 1995 používána i v průmyslu. ČD stroje řady 710 prakticky nevlastní, zatím co u ZSSK jsou dosud turnusově nasazeny především na posunu v RD, v průmyslu je řada 710 poměrně hojně používána. Robusní konstrukce pojezdu a rámu posloužila v devadesátých letech k modernizacím na řadu 711.

   Pro budoucí muzejní zachování se u ČD počítá s lokomotivami 710 085 v Ostravě a 710 090 ve Valašském Meziříčí.

Technické údaje:

výrobce: ČKD, SMZ, TSM

rok výroby: 1961 - 1973

výkon: 301 kW

max. rychlost: 60/30 km/h

hmotnost: 39,7 t

 

710 869 v Lužné 19.5.07

 

725 (T 444.0)

Pro dopravu na vedlejších tratích požadovalo MD diedelhydraulické lokomotivy s hmotností na nápravu 14 tun. ČKD vyvinulo a v roce 1959 postavilo dva prototypy T 444.0.

   Lokomotiva ja kapotovaná s vyvýšenou kabinou strojvedoucího. V čele přední kapoty jsou umístěny vzduchojemy a kompresor, následuje poprvé použitý přeplňovaný motor K 12 V 170 DR pohánějící novou hydrodynamickou tříměničovou převodovku s reverzací H 650 LR, uloženou v rámu pod kabinou. Převodovka umožňuje změnu rozsahu jízdních rychlostí ze 70 km/h při traťovém režimu na 30km/h při posunovacím režimu. Na dvojkolí v podvozku se výkon přenáší kloubovými hřídeli přes tandemově uspořádané nápravové podvozky, rám je na podvozcích zavěšen pomocí čtyř závěsek. Dvounápravové podvozky mají dvoukolí vedena kyvnými rameny a vypružena šroubovými pružinami. V zadní kapotě je uložen chladicí blok se dvěma elektricky poháněnými ventilátory. ČKD stavělo pouze dva prototypy a připravilo výkresovou dokumentaci pro sériovou výrobu, která byla předána do TEES v Martině, kde se vyráběly od roku 1962 pro ČSD a průmysl. Sériové stroje T 444.0 byly o 600 mm delší při shodném tvatu kabiny a kapot včetně vnitřního uspořádání.

   V roce 1988 dostaly lokomotivy T 444.0 novou řadu 725 včetně strojů T 444.02. Řada 725 platí po roce 1995 i pro průmyslové T444.05. Většina strojů ČD i ŽSR byla již zrušena nebo prodána na vlečky, turnusově nejsou nasazeny žádné lokomotivy. Také na vlečkách se řada 725 prakticky nevyskytuje.

Technické údaje:

výrobce: TSM (první dva prototypy ČKD)

rok výroby: 1962 - 1965 (první dva prototypy 1959)

výkon: 515 kW

max. rychlost: 30/70 km/h

hmotnost: 56 t (první dva prototypy 46 t)

  

725 078 ve vlastnictví MDT v žst. Pečky 15.6.07 (foto: archiv MDT)

 

726/725.2 (T 444.1, T 444.02)

Na základě požadavku zabudovat do lokomotivy T 444.0 parní generátor pro vytápění osobních vlaků navrhlo ČKD úpravy, jejichž výsledkem byla řada T 444.1. Zástavba PG zapříčinila zásadní změny v rozmístění hlavních agregátů, všechny ale zůstaly v podstatě shodné s původními. Zároveň se modernizovalo výtvarný řešení kapot a zejména kabiny strojvedoucího.  Pojezd včetně pohonu dvojkolí jsou shodné,  rám je v čelních partiích prodloužen o 700 mm. V čele přední kapoty je chladicí blok s dvěma elektricky poháněnými ventilátory, následuje motor K 12 V 170 DR s převodovkou H 650 LR, uloženou v rámu pdo kabinou. V zadní kapotě je za kabinou uložen PG 500, v čele zadní kapoty jsou vzduchojemy. ČKD pro nový typ vypracovalo kompletní konstrukčí podklady, výroba včetně prototypu se realizovala v TEES Martin, sériové stroje byly dodávány od roku 1964 pro ČSD a průmysl. V letech 1965 až 1967 bylo vyrobeno pro ČSD 90 strojů poze s salastem místo PG 500 pod označením T 444.02. V letech 1973 až 1974 byl demnotován z deseti lokomotiv T444.1 parní generátor a byly proto přeznačeny na T 444.02. V roce 1974 převzaly ČSD stroj T 444.1597 a přeznačili jej na T 444.0296.

   V roce 1988 dostaly lokomotivy T 444.1 nocou řady 726, která je po roce 1995 používána i v průmyslu. Stroje T 444.02 dostaly řadu 725,  přestože odpovídají průmyslovým T 444.15. Většina strojů ČD i ZSSK/ŽSR byla již zrušena nebo prodána na vlečky. Takí v průmyslu se řada 726 vyskytuje poměrně velmi málo. V roce 1997 byla jedna z lokomotiv rekonstruována na speciální vozidlo s pznačením 726.701 pro elektrárnu Mělník.

   Pro muzejní zachování jsou u ČD určeny lokomotivy 725.211 v DKV Olomouc, 725 247 a 726 062 v DKV Česká Třebová a 726 069 v DKV Valašské Meziříčí.

Technické údaje:

výrobce: TSM

rok výroby: 1963 - 1967

výkon: 515 kW

max. rychlost: 30/70 km/h

hmotnost: 57 t

 

725 255 v muzeu Zubricích 15.7.04

 

735 (T466.0)

Lokomotivy T 466.0 vyráběla TSM na základě vlastního vývoje, řadě detailů se proto značně liší od ostatních strojů ČSD. lokomotiva je určena pro lehkou osobní a nákladní Traťovou a středně těžkou posunovací službu, je kapotovaná s postranními ochozy a jednou věžovou kabinou strojvedoucího v zadní části rámu. Pojezd tvoří dva dvounápravové podvozky s trakčními motory TE 005. Hlavní rám je z ocelových lisovaných profilů, podelíky ve střední části rámu tvoří současně naftovou nádrž. Přenos tažných a brzdných sil zajišťují dva svislé čepy. Rám je na podvozku uložen prostřednictvím dvou kluznic s kulovým uložením. Mezi podvozky je zavěšena vodní nádrž s akumulátorovou baterií a dva hlavní vzduchojemy. Kabina má dva diagonálně umístěné ovládací pulty a čelní dveře na ochozy. V přední delší kapotě je uložen motor 12 PA 4 185 přímo spojený pomocí spojky Geislinger s trakčním dynamem TD 805. Z volné strany motoru je poháněn kompresor 3 DSK 100. Před motorem je chladicí blok s dvojicí ventilátorů o průměru 710 mm, které jsou poháněny hydrostaty. Z volná strany generátoru jsou přes kardan a podpěrné ložisko s řemenicí poháněny pomocné stroje uložené pod kabinou. V zadní kapotě je uložen rozvaděč a PG 500. Prvních 26 strojů mělo EDB, která všek byla v provozu poměrně záhy demontována. V letech 1977 - 1979 byly vyrobeny 4 stroje pro průmysl s označením 501 - 504.

   Prototyp T 466.0 byl vyroben v roce 1971, 25 kusů ověřovací série v letech 1972 - 1975. Sériové stroje se dodávaly od roku 1975. S ohledem na nespolehlivý a provozně drahý motor Pielstick jsou dnes staženy z pravidelného provozu, u ČD byly hromadně rekonstruovány na řadu 714.

   Pro muzejní zachování jsou u ČD určeny lokomotivy 735 007 (DKV Brno), 735 057 (NTM), 735 175 a 286 (DKV Plzeň).

Technické údaje:

výrobce: TSM

rok výroby: 1971 - 1979

výkon: 926 kW

max. rychlost: 90 km/h

hmotnost: 64 t

 

735 286 v Lužné 3.7.08

 

Použité zkratky:

ČKD - Českomoravská Kolben - Daněk

ČSD - Československé státní dráhy

ČD - České dráhy

ČSSR - Československá socialtistická republika

ZSSK - Železničná společnosť

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

DKV - Depo kolejových vozidel

NTM - Národní technické muzeum

MD - Ministerstvo dopravy

MDT - Muzeum dopravní techniky

RD - Rušňové depo (lokomotivní)

SMZ - Strojárské a metalurgické závody

TSM - Turčianské strojárne Martin (v šedesátých letech TEES)

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek