DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.03.2009 17:42:19 

info o dieslových lokomotivách

750‚ 753‚ 754

750 - reko 753

Řada T 478.3 se v sedmdesátých letech významě podílela na dokončení motorizace odobní dopravy na hlavních, ale i vedlejších tratích ČSD. S ohledem na nedostatek lokomotiv s eletrickým vytápěním vlakových souprav byly počátkem roku 1991 dokončeny v LD Brno a Zvolen první dvě prototypové rekonstrukce lokomotiv 753 s dosazením topného alternátoru TA 403 místo parního generátoru PG 500. Úpravy se osvědčili a tak ještě koncem roku 1991 se objevily v provozu další stroje s topným alternátorem. V rámco rekonstrukce je místo původního PG 500 vložen mezi trakční dynamo a kompresor topný alternátor TA 403, topný rozvaděč včetně usměrňovače a elektronického regulátoru je umístěn za původním hlavním rozvaděčem. Současně je pod topným alternátorem vystužen hlavní rám a doplněny topné kabely včetně dosazení topných zásuvek na čela lokomotivy. Na lokomotivách je zároveň realizována řada dalších drobných rekonstrukcí. Při rekonstrukci byly zrušeny zásuvky mnohočelnného řízení. U části lokomotiv 750 je provedena též náhrada původních závěsek pryžokovobými lamelami.

   Od podzimu 1991 se rekonstrukce lokomotiv 753 na elektrické vytápění rozběhly jak v LD, tal v ŽOS a pokračovaly i po rozdělení ČSD. Přestavěné lokomotivy dostaly řadové označení 750 při zachování původních inventárních čísel. ČD modernizovaly celkem 117 strojů řady 753, ŽSR 46. Dva prototypy řady 754 byly v létě 1994 přeznačeny, z důvodů atypičnosti v řady 754, rovněž na řady 750 s onventárními čísly 409 a 410.

Technické údaje:

rekonstrukce: ČD, ŽSR, ŽOS

rok rekonstrukce: 1991 - 1995

výkon: 1325 kW

max. rychlost: 100 km/h

hmotnost: 74 t

 

750 236 v Plzni 18.7.07

 

753 (T 478.3)

Z důvodů nedostatku traťových lokomotiv pro osobní přepravu u ČSD koncem šedesátých let se v ČKD vyvinula lokomotiva T 478.3, vycházející z řady T 478.1 při dodržení celokvé hmotnost 72 tun. Nová lokomotiva byla navržena pro rychlíkovou a osobní dopravu s maximální rychlostí 100 km/h a v návrhu se použilo vele řady osvědčených komponentů z typu T 478.1. Především celé pojezdové ústrojí, uspořádání hlavního rámu a strojovny, hydrostatický pohon ventilátorů chlazení a parní generátor PG 500. Lokomotiva je opět skříňová se dvěma stanovišti strojvedoucího a moderním vzhledem, na kterém spolupracovali průmysloví výtvarníci. Ve střední části strojovny je umístěn motor  K 12 V 230 DR s trakčím dynamem TD 802 E. V zadní části strojovny se nachází blok chladičů se čtyřmi ventilátory o průměru 630 mm po dvou pro hlavní a vedlejší okruh chlazení s hydrostatickým pohonem. Elektrický rozvaděč je umístěn za přední kabinou, následuje parní generátor PG 500. Lokomotiva je vybavena brzdou sustavy DAKO L, tlakový vzduch dodával původně kompresor 3 DSK 100 poháněný hydrostaticky, posléze byl nahrazen kompresorem K 3 lok poháněným mechanicky id trakčního dynama.

   Řada T 478.3 se v sedmdesátých letech významě podílelana dokončení motorizace osobní dopravy na hlavních, ale i vedlejších tratích ČSD. S ohledem na nedostatek lokomotiv s lektrickým topením bylo v první polovině devadesátých let 117 strojů ČD a 46 strojů ŽSR přestavěno na řadu 750 při zachování původních inventárních čísel, zbývající stroje 753 jsou používány především v nákladní dopravě, i když jejich význam, především u ČD, stále klesá. Od roku 2001 je lokomotiva 753 197 v rukou soukromé osoby, dalších několik lokomotiv bylo odprodáno ČMKS pro modernizaci a odprodej do Itálie.

Technické údaje:

výrobce: ČKD

rok výroby: 1968 - 1977

výkon: 1325 kW

max. rychlost: 100 km/h

hmotnost: 76,8 t

753 101 v ŽM Lužná 15.5.07

 

754 (T 478.4)

Vzhledem k rozhodnutí ČSD zavest do budoucna jednotný systém elektrického vytápění vlaků byla v roce 1975 řada T 478.3 rekonstruována na T 478.4, koncepčně vycházející v maximální možné míře z původního typu. Pojezd lokomotivy a vnější vzhled jsou prakticky shodné, podstatně je však změněno uspořádání strojovny. Chladicí blok včetně hydrostatického pohonu čtyř ventilátorů o průměru 630 mm je shodný, z hřídele TD 804 E se ale přes pružnou spojku pohání topný alternátor TA 403 a následně kompreser K 3 lok 1. Topný výkon alternátoru je 320 kW, proto je též zvýšen výkon naftového motoru na 1472 kW, když pro trakci je možno použít maximálně 1325 kW, stejně jako u T 478.3. Elektrické obvody topení s usměrňovačem a řídícími přístroji jsou zabudovány do zvláštního rozvaděče ve strojovně za hlavním rozvaděčem. Lokomotiva je vypavena ARR, současně je použit elektricky ovládaný brzdič samočinné brzdy DAKO.

   V roce 1975 byly postaveny dva prototypy, v letech 1979 - 1980 následovaly dvě série - celkem 84 strojů.Oba prototypy byly počátkem osmdesátých let modernizovány a současně přeznačeny na T 478 4201 a 202.Shodně měly být řešeny další sériové stroje, po požáru ČKD Smíchov se však další série T 478.4 nevyráběly. V roce 1988 dostala T 478.4 novou řadu 754, v roce 1994 byly přeznačeny oba prototypy na 750 409 a 410. U většího počtu lokomotiv 754 ČD je provedena náhrada původních závěsek za pryžokovovými lamelami. Stroje 754 dnes zajišťují dopravu rychlíků na posledních neelektrizovaných tratích ČD a ŽSR.

Technické údaje:

výrobce: ČKD

rok výroby: 1979 - 1980

výkon: 1472 kW

max. rychlost: 100 km/h

hmotnost: 74,4 t

 

754 015 v PJ Klatovy 11.11.07

 

Použité zkratky:

ČSD - Československé státní dráhy

ČD - České dráhy

ČKD - Českomoravská Kolben - Daněk 

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

ŽOS - Železniční opravy a strojírny

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek