DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.03.2009 17:42:19 

info o dieslových lokomotivách

740‚ 742‚ 743

740 (T 448.05)

Na základě okamžité potřeby průmyslových lokomotiv a nezájmu ČSD o sériovou výrobu původního typu T 475.15(744.5) vznikla počátkem sedmdesátých let řada T 448.05 vyráběná pro československý a polský průmysl až do roku 1989 v počátku 620 kusů. Řada 740 je určena pro středně těžkou posunovací a traťovou službu na průmyslových vlečkách. Lokomotivy jsou kapotové s jednou kabinou strojvedoucího poblíž zadního konce stroje s elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu. V přední, delší kapotě je motor K 6 S 230 DR s trakčním dynamam TD 805, pomocné pohony a blok chladičů s dvojicí ventilátorů o průměru 800mm. V čele přední kapoty je uložen kompresor K 3 lok 1. Vzuchotlaková brzda systému DAKO-GP má dvě tlaková relé, samostatná pro každý podvozek, ruční brzda působí na jedno dvojkolí zadního podvozku. V zadním krátkém představku je umístěn elektrický rozvaděč a baterie, v kabině strojvedoucího jsou dvě řídící stanoviště, umístěná diagonálně. Přenos tažných sil zajišťují dva hlavní čepy spuštěné do příčníků podvozků, rám je na podvozcích uložen prostřednictvím pryžokovových sloupků. Dvě lokomotivy jsou z výroby uloženy na plochých tornách.

   Pro československý průmysl bylo přímo z ČKD dodáno ve třinácti sériích 459 strojů řady 740, které jsou dnes v provozu na každé větší vlečce. Především v průběhu devadesátýchlet došlo k značným přenosům těchto lokomotiv včetně nákupů a prodeje do zahraničí, řada strojů byla zrušena. Zároveň se mnoho lokomotiv v různém rozsahu modernizovalo, od dosazení elektronických regulátorů přes remotorizace v původních kapotách až po komplexní přestavby s novými kapotami a věžovími kabinami a s novým řadovým označením. Řada 740 je velmi často používána externími přepravci v traťové službě.

   V roce 1994 ve Zvolenu a 1996 v Nymburce dostaly dva stroje ,,vodní" EDB. Proud vznikající při brzdění v trakčních motorech nebyl mařen jako obvykle v odporníku, ale přes topnice ohřívá chladicí vodu ve dvou plochých výměnících umístěných v rovině zábradlí. Česká lokomotiva 740 726 byla přeznačena na 739 726. V roce 2003 při hlavní opravě byla EDB demontována a lokomotiva dostala zpět původní označení 740 726. Řada 739 v České republice zanikla, slovenskou T 448 0731 s funkčí ,,vodní" EDB provozuje Slovnaft Bratislava.

   Část lokomotiv převzaly již z výroby podniky traťového hospodářství ČSD, těmto strojům byla řada 740 přidělena již v roce 1988. Zbývající lokomotivy v České republice byly přečíslovány po roce 1995. U strojů s inventárními čísly 901 - 959 bylo použito číselné intervalu od 401 výše, lokomotiva T 448 0900 je na Slovensku. Dvě lokomotivy byly do ČR odkoupeny z Polska, 740 460 vlastní OKD Doprava, 740 461 OLPAS Krnov. V únoru 2000 převzaly ČD do stavu dvě lokomotivy, další dvě mají pronajaté.

   Vedle komplexních modernizací včetně nového řadového označení a remotorizací v původních kapotách byl zatím u dvou lokomotiv upraven výhled z kabiny směrem dozadu dosazením velkého okna a snížením zadního představku při  ponechání původního naftového motoru. V letošním roce (2005) budou takto uptaveny další dva stroje pro Viamont.

Techniské údaje:

výrobce: ČKD

rok výroby: 1973 - 1989

výkon: 883 kW

max. rychlost: 70 km/h

hmotnost: 72 t

 

740 404 OKD v Kladně 25.7.07

 

742 (T 466.2)

V roce 1977 byla z řady T 448.05 odvozena lokomotiva T 466.2 pro ČSD. Výroba nové řady zahajovala v roce 1977 hned šedesátikusovou sérií. Jedna z lokomotiv této série, T 466 2037, dostala tovární číslo ČKD 10 000. Řada 742 je určena především pro středně těžkou posunovací a traťovou službu. Lokomotivy řady 742 jsou kapotované s jednou kabinou strojvedoucího poblíž zadního konce stroje a elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu. V přední, delší kapotě se nachází motor K 6 S 230 DR s trakčním dynamem TD 805, pomocné pohony, blok chladičů a kompresor K 3 lok 1. Vzduchotlaková brzda systému DAKO je jednookruhová, ruční brzda působí na dvě dvojkolí zadního podvozku. V zadním, krátkém představku je umístěn elektrický rozvaděč a baterie, v kabině strojvedoucího jsou dvě řídící stanoviště, umístěná diagonálně.

   Proti průmyslovým lokomotivám řady 740 má řada 742 nižší hmotnost na nápravu, vyšší maximální rychlost a další výbavu dle požadavků ČSD. Od druhé série byly lokomotivy vybavovány dvojčlenným řízením. Několik lokomotiv, které většinou dostaly inventární čísla od  501 výše, bylo dodáno mimo odbor lokomotivního hospodářství různým podnikům. V roce 1996 byla na lokomotivu 742 429 dosazena EDB s přirozeně chlazeným odporníkem imístěným na střeše kabiny.

   V roce 1988 dostaly lokomotivy T 466.2 novou řadu 742. Při celkovém počtu téměř 500 kusů jsou lokomotivy T 466.2 v provozu prakticky v celé síti ČD a ŽSR především v nákladní dopravě. Poměrně často jsou používány ve dvojčetech.

Technické údaje:

výrobce: ČKD

rok výroby: 1977 - 1986

výkon: 883 kW

max. rychlost: 90 km/h

hmotnost: 64 t

 

742 153 na záloze v Rakovníku 1.6.08

743 (T 466.3)

Jako pokračování vývojové řady lokomotiv T 466.2 byla pro ČSD vyvinuta řada 743 s určením pro  sklonové náročná trati jako adhezní náhrada ozubnicových lokomotiv řady 715 na trati Tanvald - Kořenov. Lokomotiva 743 byla řešena jako úprava stávající lokomotivy T466.2 zabudováním EDB, dále je použit elektronický regulátor dieslu a centrální elektronický regulátor jízdy a brzdy. Výkon lokomotivy je nastaven na 800 kW. Lokomotivy jsou kapotované s jednou kabinou strojvedoucího poblíž zadního konce stroje a elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu. V přední, delší kapotě se nachází motor K 6 S 230 DR s trakčním dynamem  TD 805, pomocné pohony, kompresor K 3 lok 3 a blok chladičů s dvěma ventilátory. Lokomotiva je vybavena spádovou a zastavovací EDB o výkonu 1020kW a elektricky ovládanou samočinnou a přímočinnou pneumatickou brzdou. V kratší, zadní kapotě je umístěn elektrický rozvaděč a odporník EDB včetně ventilační jednotky. Vzduchotlaková brzda systému DAKO-GP má dvě tlaková relé, samostatná pro každý podvozek, ruční brzda působí na všechna čtyři dvojkolí. Elektronický regulátor, odpojovač baterie, jističe a vypínače jsou přístupné přímo z kabiny strojvedoucího. Akumulátorové baterie jsou uloženy v nafotové nádrži.

   Na přelomu let 1987 a 1988 byla vyrobena jednorázová desetikusová série, lokomotivy byly dodány již s novým označením řadou 743. Jsou nasazeny v okolí Liberce a vozí též v adhezním provozu osobní a nákladní vlaky na ozubnicové trati Tanvald - Harrachov jako sunuté soupravy.

Technické údaje:

výrobce: ČKD

rok výroby: 1987 - 1988

výkon: 800 kW

max. rychlost: 90 km/h

hmotnost: 64 t

743 002 v Turnově (foto: Jirka Petrák)

 

Použité zkratky:

ČSD - Československé státní dráhy

ČKD - Českomoravská Kolben - Daněk

ČR - Česká Republika

ČD - České dráhy

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

OKD - Ostravsko-karvinské doly

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek