DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.03.2009 17:42:19 

info o dieslových lokomotivách

770‚ 771‚ 781

770 (T 669.0)

V roce 1963 byl v ČKD společně s dvěma prototypy lokomotivy ČME 3, vyvinutými speciálně pro SSSR, postaven i prototyp T 669.0001 pro ČSD. V ČKD byla konstrukčně připravena i série T 669.0, v detailech se lišící od prototypu. Pro narůstající exportní úkoly všek byla sériová výroba předána do SMZ Dubnica, kde se vyráběly pro ČSD a československý průmysl od roku 1967. Podle sovětského označení ČME dostaly lokomotivy v ČSSR přezdívku ,,čmelák".

   Lokomotiva řady 770 je kapotovaná s kabinou strojvedoucího blíže k zadnímu konci hlavního rámu. V přední, delší kapotě byl uložen motorgenerátor nastavený na výkon 993 kW při 750 ot/min spolu s pomocnými pohony, blokem chladičů a písečníky předního podvozku. Kompresor K 2 lok a ventilátor chlazení o průměru 1000 mm hlavního okruhu jsou poháněny přes převodovku HVK přímo od motoru, zatímco ventilátor o průměru 630 mm vedlejšího okruhu chlazení má vlastní elektromotor. v kratší, zadní kapotě jsou baterie, elektrický rozvaděč a písečníky zadního podvozku. Hlavní rám je na podvozcích uložen prostřednictvím osmi závěsek. Tlapové trakční motory TE 006 jsou zapojené po dvou ve třech paralelních větvích. SMZ vyrobily celkem 107 strojů T 669.0 pro ČSD. V roce 1988 dostaly drážní lokomotivy řadu 770. Počátkem devadesátých let převzaly ČD dva stroje z průmyslu, naopak dvě lokomotivy byly do průmyslu prodány, řada lokomotiv je již zrušena.

Technické údaje:

výrobce: ČKD, SMZ

rok výroby: 1967 - 1979 (prototyp 1963)

výkon: 993 kW

max. rychlost: 90 km/h

hmotnist: 114.6 t

 

770 081 v Chebu 10.6.07¨

 

771 (T 669.1,5)

V roce 1968 byla na sériové lokomotivě T 669 0082 provedena v SMZ rekonstrukce uložení hlavního rámu na pojezdu. Hlavní rám byl na podvozcích uložen prostřednictvím původních osmi závěsek a nově doplněných mohutných vahadel, na která působí přítlačné válce, zvyšující tak při rozjezdu využití adheze. V podvozku bylo zároveň doplněno provahadlování vypružení jednotlivých náprav, u ostatních konstrukčních skupin přitom nedošlo k podstatným změnám. Lokomotiva byla v březnu 1969 přeznačena na T 669 1001.

   Sériová výroba lokomotiv T 669.1 se rozběhla již v dubnu 1969, lokomotivy v původním provedení bez provahadlování nebyly v SMZ nadále vyráběny. Do roku 1972 bylo dodáno pro ČSD celkem 194 sériových strojů na normální rozchod a 12 strojů T 669.5 na rzchod 1520 mm pro východoslovenská překladiště, označených řadou T 669.5. V roce 1988 byly normálně rozchodné stroje ČSD přeznačeny na řadu 771. Dvanáct širokorozchodných lokomotiv však bylo přeznačeno na řadu 770.8, ačkoliv provedení těchto lokomotiv neodpovídalo normálněrozchodným strojům 770. V září 1991 byly zbývající širokorozchodnélokomotivy znovu přečíslovány, tentokrát na ,,správnou" řadu 771.8. Tři lokomotivy byly počátkem devadesátých let převázány na normální rozchod a přečíslovány na řadu 771 s novými inventárními čísly. ČD instalovaly do lokomtiv 771 182 v roce 1988 EDB, rekonstrukci provedlo DKV Olomouc.

Technické údaje:

výrobce: SMZ

rok výroby: 1969 - 1972

výkon: 993 kW

max. rychlost: 90 km/h

hmotnost: 116 t

 

771 183 posunuje v Českých Velenicích 16.8.07

 

781 (T 679.1,5)

 V rámci mezinárodníh dohod RVHP byly nejvýkonější motorové lokomotivy dováženy od roku 1966 z SSSR, kde se v Lugansku vyráběl typ M 62 (781) prakticky pro všechny státy RVHP. Lokomotiva T 679.1 je skříňová se dvěma koncovými kabinami strojvedoucího, přístupnými z příčných chodeb, situovaných mezi kabinami a centrální strojovnou, čímž je zajištěna nízká úroveň hluku v kabinách. Lokomotiva má dva třínápravové podvozky, dvojkolí jsou vypružená šroubovými a listovými pružinami, šest tlapových trakčních motorů je zapojeno paralelně. Dvoudobý naftový motor 14 D 40 je umístěn ve střední části strojovny a pohání přes spojku trakční dynamo, z jeho volného konce je poháněn brzdový kompresor. Od volného konce naftového motoru je mechanicky poháněn ventilátor chlazení o průměru 1400 mm. Chladicí blok je umístěn před zadní kabinou a je průchozí. Za přední kabinou je kobka elektrického rozvaděče. Pod rámem ke mezi podvozky  zavěšena naftová nádrž.

   V letech 1966 až 1973 bylo dovezeno 545 strojů pro ČSD, z toho 25 na rozchod 1520 mm a další dva stroje pro VSŽ Košice a elektrárnu Vojany rovněž na 1520 mm. V roce 1979 bylo dovezeno ještě dalších 54 strojů pro ČSD. Širokorozchodné stroje byly většinou posléze převázány na normální rozchod. Dnes vlastní ZSSK 4 stroje 781.8. Většina strojů 781 je dnes již zrušena, zbývající do provozu vpodstatě nezasahují. V poslední době několik lokomoriv ČD prodáno do SRN.

Technické údaje:

výrobce: Lug

rok výroby: 1966 - 1979

výkon: 1470 kW

max. rychlost: 100 km/h

hmotnost: 116 t

 

781 600 v Lužné 3.7.08

 

Použité zkratky:

ČSSR - Československá socialistická republika

ČKD - Českomoravská Kolben - Daněk

ČSD - Československé státní dráhy

ČD - České dráhy

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik

SRN - Spolková republika Německo

SMZ - Strojárské a metalurgické závody

DKV - Depo kolejových vozidel

ZSSK - Železničná spolčnost

RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek